3 มิถุนายน 2559
12.45 น.
รีเฟรช

ปทุมธานี - เชียงใหม่

3 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559

ออกเดินทาง 07.00 น.

ระยะเวลา 5 วัน

ยังไม่มีรถตู้ให้บริการ

ยกเลิก
3 มิถุนายน 2559

ปทุมธานี - เชียงใหม่

3 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559

ออกเดินทาง 07.00 น.

ระยะเวลา 5 วัน

เลือกรถตู้

ยกเลิก
3 มิถุนายน 2559 - 7 มิถุนายน 2559
ชื่อ : อเล็ก ซานเดอร์
กท - 3456
จังหวัดเชียงใหม่
1 มิถุนายน 2559 - 2 มิถุนายน 2559
ชื่อ : โรเบริ์ต บาราเธียน
กท - 1234
จังหวัดพัทยา
คะแนน :